Senyawa yang Mengandung Unsur Logam Alkali dan Alkali Tanah

Jejaring Kimia – Logam alkali dan alkali tanah bersifat reaktif sehingga tidak ditemukan dalam bentuk murni melainkan dalam bentuk senyawa. Senyawa logam alkali dan alkali tanah dapat ditemukan pada mineral silikat, klorida, nitrat, maupun karbonat.

Berikut beberapa senyawa yang yang mengandung unsur logam alkali dan alkali tanah.
  • Litium terdapat dalam senyawa Li2CO3 sebagai bahan campuran dalam pengolahan aluminium
  • Natrium terdapat dalam senyawa NaCl, Na2CO3, NaOH, Na2SO4, Na2SO3, NaNO2, NaNO3, NaHCO3, dan lain-lain
  • Kalium terdapat dalam senyawa KO2, KOH, KCl, KNO3, K2CO3, dan lain-lain
  • Rubidium terdapat dalam filament sel fotolistrik yang mengubah energy cahaya menjadi energy listrik
  • Berilium terdapat dalam logam paduan agar lebih kuat dan ringan
  • Magnesium terdapat dalam senyawa MgO, Mg(OH)2, MgSO4, C2H5MgBr, dan lain-lain. Magnesium juga terdapat dalam paduan logam (aliase), terutama paduan magnesium dengan aluminium sebagai bahan konstruksi pesawat terbang dan mobil
  • Kalsium terdapat dalam kapur CaO, Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4, CaC2, dan lain-lain
  • Stronsium terdapat dalam pemberi nyala api mercusuar dan pembuat cahaya merah pada kembang api
  • Barium terdapat dalam senyawa Ba(NO3)2, BaSO4, dan lain-lain.

GET NEW INFORMATION

SOCIAL NETWORK

CB Blogger